år


Visa aktuellt år eller datum i din WordPress-footer

Visa aktuellt år eller datum i din WordPress-footer

Vill du att att texten Copyright © 2020 ska uppdateras till aktuellt år automatiskt i WordPress footer? Det går att lösa med en shortcode – utan extra plugins som tynger ner din hemsida. Vi visar dig hur och bjuder även på några extra datumformat som aktuell dag,...